Το στόμα ή στοματική κοιλότητα ή κοίλο του στόματος αποτελεί πρώτο τμήμα του γαστρεντερικού συστήματος.
[Επεξεργασία] Τα όρια της στοματικής κοιλότητας

Η στοματική κοιλότητα από εμπρός αφορίζεται από τα χείλη και τον οδοντικό φραγμό ανώ προς τα πίσω μεταπίπτει στον φάρρυγγα. Το άνω τοίχωμα της στοματικής κοιλότητας σχηματίζεται από το οστό της άνω γνάθου και καλείται υπερώα. Η υπερώα αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα την σκληρή (τα πρόσθια 2/3) και την μαλθακή υπερώα (το οπίσθιο 1/3). Από πλάγια η στοματική κοιλότητα αφορίζεται από τις παρειές (μάγουλα). Το κάτω τοίχωμα της στοματική κοιλότητας καλείται έδαφος του στόματος και σχηματίζεται από τον γενειογλωσσικό και τον γναθοϋοειδή μυ. Όταν το στόμα παραμένει κλειστό, η στοματική κοιλότητα πληρούται από την γλώσσα. Η στοματική κοιλότητα καλύπτεται από τον στοματικό βλεννογόνο.
[Επεξεργασία] Λειτουργική αποστολή της στοματικής κοιλότητας

Η στοματική κοιλότητα εξυπηρετεί τις παρακάτω λειτουργίες:

   1. Την μάσηση
   2. Την κατάποση
   3. Την γεύση
   4. Την ομιλία
   5. Την αναπνοή