Πεπτικό Έλκος

Το πεπτικό έλκος είναι μία λύση της συνέχειας του βλεννογόνου του πεπτικού σωλήνα. Βασικό αίτιο είναι η έκθεση του βλεννογόνου στο γαστρικό οξύ και μπορεί να προσβάλλει την περιοχή του δωδεκαδάκτυλου (δωδεκαδακτυλικό έλκος) ή την περιοχή του στομάχου (γαστρικό έλκος). Προσβάλλει σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού (έως και 10%) και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα λόγω των επιπλοκών του. Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί επαναστατικές πρόοδοι όσον αφορά στην αντιμετώπιση της νόσου αυτής. Ειδικότερα, μετά την ανακάλυψη του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και την τεκμηρίωση της σχέσης του με το πεπτικό έλκος, σήμερα διακρίνουμε 2 κύριες κατηγορίες:

1. Τα έλκη που σχετίζονται με το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού .
2. Τα έλκη που σχετίζονται με τη λήψη Μη Στεροειδών Αντιφλεγμονωδών Φαρμάκων (Μ.Σ.Α.Φ. ή διεθνώς NSAIDs )

Τα κύρια συμπτώματα του πεπτικού έλκους ποικίλλουν, αλλά συνήθως κυριαρχεί ο επιγαστρικός πόνος ή «πόνος της πείνας» 1-3 ώρες μετά τα γεύματα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άλλα συμπτώματα είναι η ναυτία, ο έμετος και το αίσθημα κορεσμού μετά το φαγητό. Οι συνήθεις εξετάσεις για τη διάγνωση του έλκους είναι η ενδοσκόπηση και το βαριούχο γεύμα (ακτινογραφία στομάχου). Η γαστροσκόπηση είναι η ενδεδειγμένη εξέταση για την διάγνωση και την ταυτοποίηση του έλκους.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

    * Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού
    * Γαστρικό οξύ
    * Φάρμακα
    * Οικογενειακό ιστορικό
    * Κάπνισμα
    * Ηλικία
    * Φύλο (;)
    * Άγχος (;)