Τι είναι η κολονοσκόπηση;

 
Η κολονοσκόπηση είναι μια προληπτική εξέταση για όλους όσους έχουν υπερβεί τα 50 τους χρόνια. Επιτρέπει στον ιατρό να εξετάσει τον βλεννογόνο του παχέος εντέρου για τυχόν ανωμαλίες, με ένα λεπτό και εύκαμπτο ενδοσκόπιο, προωθώντας από το ορθό μέχρι και το τυφλό. Το ενδοσκόπιο αυτό ονομάζεται κολονοσκόπιο και έχει στην άκρη του μια μικρή κάμερα και μία πηγή φωτός που επιτρέπει στον γιατί να λάβει εικόνες από το παχύ έντερο στην οθόνη. Αποτελεί μία πολύ σημαντική προληπτική εξέταση που μπορεί να σώσει χιλιάδες άτομα από τον καρκίνο του παχέος εντέρου.
 
Αν ο γιατρός βρει κάποια ανωμαλία στον βλεννογόνο του παχέος εντέρου και θεωρήσει ότι πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω η περιοχή λαμβάνει κάποια βιοψία για να αναλυθεί. Οι βιοψίες χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση πολλών παθήσεων και ο γιατρός συχνά παίρνει βιοψίες, ακόμα και όταν δεν υποπτεύεται καρκίνο, για πολλές άλλες παθήσεις.
 
Σε περίπτωση που ο γιατρός βρει κάποιον πολύποδα κατά την διάρκεια της εξέτασης μπορεί να τον αφαιρέσει εφόσον ο ασθενής δεν λαμβάνει αντιπηκτικά φάρμακα (όπως ασπιρίνη, salospir, plavix) και το μέγεθος το επιτρέπει. Οι πολύποδες είναι μη φυσιολογικά αναπτύγματα στον βλεννογόνο του παχέος εντέρου, συνήθως καλοήθη, που ποικίλουν σε μέγεθος. Μοιάζουν με μικρά εξογκώματα και μπορεί να είναι σε διάφορα μέρη του εντέρου. Μερικοί πολύποδες μπορεί να περιέχουν περιοχές με καρκινικά κύτταρα, παρόλο που η μεγάλη πλειοψηφία των πολυπόδων δεν έχει, για αυτό το λόγο και αφαιρούνται. Για να ελεχθεί αν ένας πολύποδας είναι καλοήθης, γίνεται η λήψη βιοψίας και η ιστολογική εξέταση του δείγματος. Η ενδοσκοπική αφαίρεση του πολύποδα είναι ανώδυνη και ασφαλής. Το 25-30% των ανδρών 50 ετών και πάνω και το 15-20% των γυναικών έχουν πολύποδες.

Ενδείκνυται για:

1.τη διευκρίνηση συμπτωμάτων από το παχύ έντερο.

2.τη λήψη βιοψιών από βλάβες ακτινολογικά διαπιστωμένες.

3.την αφαίρεση πολυπόδων.

4.την παρακολούθηση υψηλού κινδύνου ασθενών για την εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου.

Διαρκεί 15 έως 30 λεπτά της ώρας και γίνεται με τον ασθενή σε αριστερή πλαγία κατακεκλιμένη θέση. Η είσοδος του κολονοσκοπίου γίνεται από τον πρωκτό αφού προηγηθεί καταστολή για καλύτερη ανοχή από τον ασθενή. Για την εξέταση χρειάζεται καλή προετοιμασία 2-3 ημερών πριν ,την οποία θα σας δώσει ο γιατρός.

 

Ανατομική δομή του παχέος εντέρου

Το παχύ έντερο (μήκος 1.50 μ.) αποτελεί το τελευταίο τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα και βρίσκεται στην κοιλιακή κοιλότητα.

Ανατομική δομή του παχέος εντέρου

Εκτείνεται από την ειλεοτυφλική βαλβίδα μέχρι τον πρωκτό και αποτελείται από τρεις μικρότερες μοίρες:

  1. το τυφλό έντερο μαζί με τη σκωληκοειδή απόφυση
  2. το κόλον (ανιόν, εγκάρσιο, κατιόν, σιγμοειδές)
  3. το ορθό ή απευθυσμένο.

Η δεξιά (ηπατική) κολική καμπή ενώνει το ανιόν με το εγκάρσιο κόλον, ενώ η αριστερή (σπληνική) κολική καμπή το εγκάρσιο με το κατιόν κόλον.

Το ορθό που αντιστοιχεί στα τελευταία 20 εκ. του παχέος εντέρου βρίσκεται ενδοπυελικά και καταλήγει στον πρωκτικό σωλήνα.

 

 

Ορθοσκόπηση:

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη διαγνωστική εξέταση στις περιπτώσεις εσωτερικών αιμορροΐδων, ραγάδων, συριγγίων, φλεγμονών του πρωκτού και νεοπλασμάτων της πρωκτικής χώρας.

Διαρκεί 3-5 λεπτά της ώρας και δεν χρειάζεται αναισθησία. Προηγείται η κένωση του ορθού με υποκλυσμό(fleet enema) και σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς υποκλυσμό. Ο ασθενής τοποθετείται είτε σε γονατοαγκωνιαία θέση είτε σε αριστερή πλάγια κατακεκλιμένη. Γίνεται με τα πλαστικά ορθοσκόπια μίας χρήσης ή με το κολονοσκόπιο ανάλογα με τη περίπτωση.